Cc time gif
Midautumn2022 cc times gif 2280x300
San house cn
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

洪玛耐司令为卜迭棉芷省大学生颁发证书(组图)

国内
记者:
班佐
2019年12月07日 12:54

(卜迭棉芷讯)今日上午,代表洪森总理的王家军陆军司令洪玛耐上将,向卜迭棉芷省管理和经济大学毕业生颁发证书。


广告
1500x600 1byte
Img 2621

相关新闻