Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!干拉省一家工厂发生火灾

社会
记者:
班纳
2019年12月06日 14:24

(干拉讯)位于干拉省干拉斯登县2号公路上一家工厂正在发火灾,消防员正在现场极力救火中。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻