Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

突发!干拉省一家工厂发生火灾

社会
记者:
班纳
2019年12月06日 14:24

(干拉讯)位于干拉省干拉斯登县2号公路上一家工厂正在发火灾,消防员正在现场极力救火中。


广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻