Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad
Elysee ads1800x300
%e5%8a%a0%e5%8d%8e%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%b9%bf%e5%91%8a%ef%bc%882020.12.12%ef%bc%89

突发!干拉省一家工厂发生火灾

社会
记者:
班纳
2019年12月06日 14:24

(干拉讯)位于干拉省干拉斯登县2号公路上一家工厂正在发火灾,消防员正在现场极力救火中。


广告
Canadia banner
Olympia   website

相关新闻