Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad

突发!干拉省一家工厂发生火灾

社会
记者:
班纳
2019年12月06日 14:24

(干拉讯)位于干拉省干拉斯登县2号公路上一家工厂正在发火灾,消防员正在现场极力救火中。


Olympia   website

相关新闻