Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

突发!干拉省一家工厂发生火灾

社会
记者:
班纳
2019年12月06日 14:24

(干拉讯)位于干拉省干拉斯登县2号公路上一家工厂正在发火灾,消防员正在现场极力救火中。


广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻