Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

响应洪森呼吁 全国人民开心吃扁米(组图)

国内
记者:
嘉豪
2019年11月09日 15:14

响应洪森总理的呼吁,全国各级政府机关、军警、人民党等民众今日集体吃扁米,以示对国家的热爱和团结。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻