Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

洪森总理今早会见40名中国投资者(组图)

国内
记者:
那利
2019年10月08日 09:49

(金边讯)今日上午,洪森总理会见由40名中国投资者组成的投资代表团。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻