Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

磅通省今晨发生严重车祸 5人死亡

社会
记者:
班纳
2019年10月02日 10:32

(磅通讯)磅通省今日凌晨发生严重车祸,造成5人当场死亡。

车祸是于今日凌晨4时,发生在磅通省斯登森市。

当地警方称,一辆佳美丽轿车失控翻覆,导致车内5人当场死亡。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻