Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

西港200公斤海豚死亡

社会
记者:
黄妙芬
2019年9月17日 13:25

(西哈努克讯)16日晚上,西哈努克省出现强风雨,海浪增高后,一只200公斤海豚尸体被冲到海岸。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻