Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

巴域市市长换人

国内
记者:
嘉豪
2019年8月29日 10:06
林祥兴将出任巴域市新任市长。

(柴桢讯)林祥兴被委任为柴桢省巴域市市长。

洪森总理签发的政令,委任林祥兴为巴域市市长。

同时,巴域市前市长被委任为柴桢省副省长。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111