Cc time gif
Midautumn2022 cc times gif 2280x300
San house cn
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

斯里兰卡总统逛永旺商场(组图)

国内
记者:
那利
2019年8月08日 14:21

(金边讯)今日上午,新闻部长乔干那烈陪同斯里兰卡总统西里塞纳(Maithripala Sirisena)逛永旺商场。


广告
1500x600 1byte
Img 2621

相关新闻