Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

斯里兰卡总统逛永旺商场(组图)

国内
记者:
那利
2019年8月08日 14:21

(金边讯)今日上午,新闻部长乔干那烈陪同斯里兰卡总统西里塞纳(Maithripala Sirisena)逛永旺商场。


广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻