Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

洪森主持警校毕业典礼(组图)

国内
记者:
那利
2019年8月05日 08:58

(金边讯)柬埔寨警察学校今早举行毕业典礼, 洪森总理出席主持。


广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻