Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

今早一场大雨 西港又水灾了

社会
记者:
辉文林
2019年8月02日 14:03

(西哈努克讯)西哈努克市今早下了一场大雨,导致全城多处被淹,多条道路交通阻断,市民出行受到较大影响。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻