Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

吉占塔烈将军会见吉林省代表团(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年6月19日 16:56

(金边讯)今日下午,国家警察副总监兼移民总署总监吉占塔烈会见中国吉林省代表团,就相关工作进行交谈。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111