Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

洪森同匈牙利总统艾德举行会晤(组图)

国内
记者:
那利
2019年6月14日 14:49

今日上午,正在访问匈牙利的洪森总理,与匈牙利总统艾德(Janos Ader)举行会晤。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻