Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!西港Tumnob Rolok市场附近正在发生大火灾

社会
记者:
辉文林
2019年6月03日 20:55

(西哈努克讯)西哈努克省Tumnob Rolok市场附近正在发生大火灾,灾情颇为严重,目前已有多栋民宅被火吞噬。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻