Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

突发!桔井川龙县渡轮沉船 无人伤亡

社会
记者:
班纳
2019年5月23日 10:58

(桔井讯)今日上午7时30分,桔井省川龙县一艘渡船突然发生侧翻,船上人员及时逃离,无人伤亡,但是甲板上两辆汽车、一辆摩托车与船一同沉入河中。


广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻