Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!桔井川龙县渡轮沉船 无人伤亡

社会
记者:
班纳
2019年5月23日 10:58

(桔井讯)今日上午7时30分,桔井省川龙县一艘渡船突然发生侧翻,船上人员及时逃离,无人伤亡,但是甲板上两辆汽车、一辆摩托车与船一同沉入河中。


广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻