Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

快讯!刘明勤及夫人向红十字会捐献10万美元

国内
记者:
那利
2019年5月08日 09:08

(金边讯)柬埔寨参议员刘明勤勋爵及夫人向红十字会捐献10万美元。

柬埔寨红十字会今早举行年度筹款活动,洪森总理和柬红十字会主席文拉尼出席主持。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻