Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

快讯!加华银行向红十字会捐献18万美元

国内
记者:
那利
2019年5月08日 09:05

(金边讯)加华银行向红十字会捐献18万美元。

柬埔寨红十字会今早举行年度筹款活动,洪森总理和柬红十字会主席文拉尼出席主持。广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻