Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad
Elysee ads1800x300

洪森总理与穆斯林共享晚餐(组图)

国内
记者:
那利
2019年5月07日 17:47

(金边讯)洪森总理今日下午在钻石岛,与近5000名柬埔寨伊斯兰教徒共享开斋晚餐

伊斯兰教今年的斋戒月由5月6日开始,到6月4日结束。


Olympia   website

相关新闻