Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!永盛路LIM LONG加油站正在发生火灾

社会
记者:
班纳
2019年5月05日 19:12

(金边讯)金边市永盛路宗周圆转盘附近LIM LONG加油站正在发生火灾,消防队员正在奋力灭火。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻