Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

突发!永盛路LIM LONG加油站正在发生火灾

社会
记者:
班纳
2019年5月05日 19:12

(金边讯)金边市永盛路宗周圆转盘附近LIM LONG加油站正在发生火灾,消防队员正在奋力灭火。


广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻