Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

【快讯】端华老师邬丽萍抢救无效身亡

华社
记者:
黄如丽
2019年4月28日 11:54

(金边讯)今日上午10时30分,端华正校女老师邬丽萍病情突然恶化,经抢救无效后不幸离世。


广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻