Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

移民总局制定5年行动计划(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年4月23日 14:38

(金边讯)移民总局局长吉占塔烈今日主持会议,制定未来5年移民行动计划。


555111

相关新闻