Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

洪森总理向华社侨领和杰出人士授勋(组图)

华社
记者:
黄如丽、郑南、沙蒙
2019年4月09日 22:20

洪森总理与华社团结宴今晚在钻石岛举行,洪森在发表讲话后向柬埔寨华社侨领和杰出人士颁发勋章,表扬他们对国家经济和社会做出的重要贡献。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻