Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!警方正在突查乌亚西多家中药店

社会
记者:
沙蒙
2019年3月27日 12:03

(金边讯)内政部打击造假委员会与金边市警方联合展开行动,正在突袭检查金边市玛卡拉区乌亚西4分区217号路三家中药店。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻