Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Cc times ch 2280x300px
Cc times banner 2020 final
Artboard 1 copy
Lifujidian 2

拉那烈亲王到医院接受健检

国内
记者:
2018年1月16日 12:18

(金边讯)奉辛比克党主席拉那烈亲王16日上在金边皇家医院,接受健康检查。

据了解,现年74岁的他患有糖尿病。本月2日,他曾到泰国接受治疗。

拉那烈在金边皇家医院接受健康检查。(图:拉那烈媒体队脸书)

拉那烈在金边皇家医院接受健康检查。(图:拉那烈媒体队脸书)

广告
Img 1822
Cana trush banner ads v 2250x900
Photo 2022 12 08 18.57.22
Photo 2022 12 07 09.19.19
Img 9695

相关新闻