Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

副总理狄班会见中国南部战区陆军副司令员张海青少将

国内
记者:
沙蒙
2019年3月25日 10:49

(金边讯)在“金龙-2019”中柬两军联合训练闭幕之前,副总理兼国防部长狄班昨日会见中国南部战区陆军副司令员张海青少将。


广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻