Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

10名越南人持有非法证件 被移民警方扣留(组图)

社会
记者:
班纳
2019年3月21日 19:05

(金边讯)今日下午,移民警方在金边市铁桥头区突查理多家越南人经营的理发店和咖啡店,扣留10名持有非法证件的越南人。


广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻