Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

金边部分地区大停电(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年3月15日 12:04

(金边讯)今日上午,金边部分地区停电,一些十字路口也因红绿电停电,出现交通堵塞。


555111

相关新闻