Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Alpha bank banner
Cc times 2280wx300hpx (1)
Fixeddepo 1200x200px

金边部分地区大停电(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年3月15日 12:04

(金边讯)今日上午,金边部分地区停电,一些十字路口也因红绿电停电,出现交通堵塞。


广告
Cc time w 1500 x h 600 px
Img 1369

相关新闻