Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!万景岗3分区一处排屋正在发生火灾

社会
记者:
班纳
2019年3月11日 22:51

(金边讯)金边市桑园区万景岗3分区330号路一处排屋正在发生火灾,火势蔓延迅速,消防单位正在抢救中。


555111

相关新闻