Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

国防部长狄班视察柬老边界线(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年3月08日 10:34

(上丁讯)副总理兼国防部长狄班7日前往上丁省,视察柬老边界线,并慰问当地士兵。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻