Cc time gif
Midautumn2022 cc times gif 2280x300
San house cn
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

移民总局制定5年计划(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年3月06日 18:59

(金边讯)移民总局今日召开会议,讨论制定5年计划,吉占塔烈总局长主持会议。


广告
1500x600 1byte
Img 2621

相关新闻