Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

移民总局制定5年计划(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年3月06日 18:59

(金边讯)移民总局今日召开会议,讨论制定5年计划,吉占塔烈总局长主持会议。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻