Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

西哈努克省两位副省长被革职

国内
记者:
辉文林、嘉豪
2019年3月01日 11:15

(金边讯)涉土地纠纷事件,洪森总理今日签署《政令》,革除了西哈努克省两名副省长的职务。

据《政令》,被革除的西哈努克省两名副省长分别是孙顺和派文万那。
广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻