Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad
Elysee ads1800x300
%e5%8a%a0%e5%8d%8e%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%b9%bf%e5%91%8a%ef%bc%882020.12.12%ef%bc%89

韩桑林会见越南国家主席阮富仲(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年2月26日 10:55

(金边讯)国会主席韩桑林今早在国会大厦会见越南国家主席阮富仲,双方就加强两国友好合作关系进行亲切交谈。


广告
Canadia banner
Olympia   website

相关新闻