Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

韩桑林会见越南国家主席阮富仲(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年2月26日 10:55

(金边讯)国会主席韩桑林今早在国会大厦会见越南国家主席阮富仲,双方就加强两国友好合作关系进行亲切交谈。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻