Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

突发!洪森脸书又被骇客入侵

国内
记者:
黄如丽
2019年2月25日 12:24

(金边讯)洪森脸书专页刚刚遭骇客入侵,盗取全部数据。目前,相关部门与脸书公司交涉,以调查骇客身份。洪森脸书专页工作组也已经迅速抢回了登入权限。

广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻