Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

突发!2004号路一处住宅发生大火

社会
记者:
班纳
2019年2月22日 17:50

(金边讯)位于金边市普森芷区2004号路的一处住宅正在发生大火。消防人员正在火灾现场救火。

 

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻