Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

国家警察警署召开会议部署今年任务(组图)

国内
记者:
班纳
2019年2月21日 10:45

(金边讯)国家警察警署今早召开年度会议,总结去年工作部署今年任务。

国家警察总署总监涅沙文将军出席主持会议,各单位首长和各省警长出席会议。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻