Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Cnb google ads mobile banking (1800 x300)
%e6%81%90%e9%be%99%e4%b9%90%e5%9b%ad
Elysee ads1800x300
%e5%8a%a0%e5%8d%8e%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%b9%bf%e5%91%8a%ef%bc%882020.12.12%ef%bc%89

苏庆主持上丁省政府年度总结会议(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年2月20日 14:49

(上丁讯)今日上午,副总理兼内政部长苏庆乘直升机前往上丁省,出席该省政府年度总结会议。

广告
Canadia banner
Olympia   website

相关新闻