Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

苏庆主持上丁省政府年度总结会议(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年2月20日 14:49

(上丁讯)今日上午,副总理兼内政部长苏庆乘直升机前往上丁省,出席该省政府年度总结会议。

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻