Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

明日元宵节 各路“神明”在乌亚西大聚会

华社
记者:
嘉豪
2019年2月18日 10:19

(金边讯)明日是农历正月十五元宵节,华人聚集地的金边市乌亚西将像往年一样,举行游神活动。

来自金边市不同神庙的乩童将参加游神,为善男信女作法事。


去年游神照片回顾

本地华裔按照传统举行游神盛会。(图:柬中时报)

广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻