Cc time gif
Midautumn2022 cc times gif 2280x300
San house cn
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

洪玛耐上将观看陆军学员演练(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年2月15日 15:16

(金边讯)今日上午,陆军学院第七届陆军学员进行士兵战术演练。王家军陆军司令洪玛耐上将观看了陆军学员的演练,并给予高度评价。

广告
1500x600 1byte

相关新闻