Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

洪玛耐上将观看陆军学员演练(组图)

国内
记者:
沙蒙
2019年2月15日 15:16

(金边讯)今日上午,陆军学院第七届陆军学员进行士兵战术演练。王家军陆军司令洪玛耐上将观看了陆军学员的演练,并给予高度评价。

广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻