Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

王文天大使拜会副总理兼财经部长翁本莫尼洛

国内
记者:
那利
2019年1月31日 14:26

(金边讯)中国驻柬埔寨大使王文天今早拜会副总理兼财经部长翁本莫尼洛。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻