Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

中国文化和旅游部长雒树刚参观吴哥古迹

国内
记者:
沙蒙
2019年1月28日 19:42

(暹粒讯)在旅游部国务秘书豪莫尼洛和仙女机构总监宋曼的陪同下,中国文化和旅游部长雒树刚今日参观吴哥古迹。雒树刚于27日至31日访问柬埔寨。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻