Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

国王任命柬埔寨中国文化经济协会主席陈杰克勋爵为总理顾问

国内
记者:
黄如丽
2019年1月11日 11:40

国王任命柬埔寨中国文化经济协会主席陈杰克勋爵为总理顾问。(图:柬中时报)

(金边讯)西哈莫尼国王任命柬埔寨中国文化经济协会主席陈杰克勋爵为洪森总理顾问,职位正部长级别。

柬埔寨中国文化经济协会主席陈杰克勋爵因对促进柬埔寨与中国贸易发展作出突出贡献,被洪森总理委任为顾问。

在洪森总理申请下,国王于今年1月4日签署序号为SN/RKT/0119/014王令,正式任命柬埔寨中国文化经济协会主席陈杰克勋爵为洪森总理顾问,职位正部长级别。

国王任命柬埔寨中国文化经济协会主席陈杰克勋爵(中)为总理顾问。(图:柬中时报)

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻