Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!雷西郊区一家加油站发生火灾(内附视频)

社会
记者:
班纳
2019年1月11日 10:53

(金边讯)雷西郊区一家加油站发生火灾,消防队员正在奋力灭火。


 

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻