Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Alpha bank banner
Cc times 2280wx300hpx (1)
Fixeddepo 1200x200px

高龙岛海军专用码头启用(组图)

国内
记者:
辉文林
2019年1月09日 10:35

(西哈努克讯)今日上午,王家军海军司令狄伟将军在高龙岛主持海军专用码头启用仪式。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px
Img 1369

相关新闻