Cc time gif
Midautumn2022 cc times gif 2280x300
San house cn
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

高龙岛海军专用码头启用(组图)

国内
记者:
辉文林
2019年1月09日 10:35

(西哈努克讯)今日上午,王家军海军司令狄伟将军在高龙岛主持海军专用码头启用仪式。

广告
1500x600 1byte

相关新闻