Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

高龙岛海军专用码头启用(组图)

国内
记者:
辉文林
2019年1月09日 10:35

(西哈努克讯)今日上午,王家军海军司令狄伟将军在高龙岛主持海军专用码头启用仪式。

广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻