Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!一辆汽车爆炸起火

社会
记者:
2018年11月07日 23:11

(金边讯)今日晚上11时左右,在堆谷区奔沙朗分区兴利市场附近271号路上一辆汽车疑失控撞大树后翻覆,瞬间爆炸起火。目前消防队到场抢救控制火势。

一辆汽车爆炸起火。(图:柬中时报)

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻