Cc time gif
Cc times banner 2020 final
001 (1) 2
Lifujidian 2

欣赏柬埔寨传统舞剧Lakhon YiKe

旅游
记者:
2017年12月20日 16:31

12月19日,在苏利亚购物中心重装开业仪式上,柬埔寨演员表演义葛舞剧(Lakhon YiKe)。

 

广告
%e9%85%92%e5%ba%97

相关新闻