Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
Cc time web   app w 1800px x h 300px (2)
Lifujidian 2
Cambodia yima pharmaceutical trading co.  ltd.

突发!总理府附近商店发生火灾

社会
记者:
2018年11月01日 16:00

(金边讯)今日下午4时左右,位于玛卡拉区友谊分区干隆街总理府附近的商店(前悉尼商场)发生火灾。目前,消防员正在努力救火中。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900

相关新闻