Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

突发!总理府附近商店发生火灾

社会
记者:
2018年11月01日 16:00

(金边讯)今日下午4时左右,位于玛卡拉区友谊分区干隆街总理府附近的商店(前悉尼商场)发生火灾。目前,消防员正在努力救火中。

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻