Cc time gif
Lifujidian 2
Artboard 1 copy
Cc times banner 2020 final
Cc times ch 2280x300px
Photo 2022 10 27 14.59.52

欣赏柬埔寨传统舞蹈仙女舞

旅游
记者:
2017年12月19日 16:24

12月19日,在苏利亚购物中心重装开业仪式上,柬埔寨演员表演《仙女舞》。

 

广告
Img 9695
Img 1822
1500 600 3 (1)

相关新闻