Cc time gif
Banner app copy
Additional year end web banner3

洪森:有困难的地方就有我

国内
记者:
2017年11月28日 12:33

洪森強調,有困难的地方就会有他的存在。(图:洪森脸书)

(金边讯)洪森总理表示,国民的支持和爱戴是他为国效劳的最大动力。

洪森28日在脸书上传他与夫人旧时照片,并强调,柬埔寨从战火中走出,实现当前的繁荣发展。

他感谢国民对他的信任、支持和爱戴。

“这些是促使我努力为国效劳、为民解难的动力。”洪森强调,有困难的地方就会有他的存在。

洪森表示,他将于29日访问中国北京,他将招商引资,为柬埔寨吸引更多中国投资者,创造就业机会和收入水平。

                                                                                                      

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻