Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

新政府首次内阁会议(组图)

国内
记者:
2018年9月07日 13:57

(金边讯)今日上午,洪森总理在总理府召开首次内阁会议,10位副总理、17位国务部长和29位部长齐亮相。

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻