Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

新政府今早召开首次内阁会议

国内
记者:
2018年9月07日 07:55

(金边讯)在新一届政府昨日宣告成立之后,洪森总理今日召开首次内阁会议。

新政府内阁名单,包括总理洪森、10位副总理、17位国务部长和29位部长。

洪森总理今日召开首次内阁会议。(图:柬中时报)

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻