Cc time gif
Cc times ch 2280x300px (1)
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

金界小提琴师海伦娜精彩表演

旅游
记者:
2017年11月24日 16:30

2017年11月22日晚上,金界小提琴师海伦娜(Helena)在世界中文报业协会第50届年会欢迎晚宴,献上精彩表演。

 

广告
1500x600 1byte
Cct poster 1500px x 600px

相关新闻